Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, May 25, 2009

Hollywood celebration GIVEAWAY!!!! / HOLLYWOODFIRANDETÄVLING!!!

Yesterday was a beautiful, sunny day. I signed the contract and sent my 11 photographs, collages and paintings to Hollywood! To celebrate that they are going to be in a movie, and because you're all so nice, here's a giveaway!
Igår var en solig, vacker dag. Jag skrev på kontraktet och skickade det tillsammans med mina 11 fotografier, collage och målningar till Hollywood! För att fira att de ska vara med i en film och för att ni är så rara kommer här en liten tävling.


This is what I'll be sending with love to anywhere in the world; a mixed paper softcover notebook with a butterfly photo by me on the cover and a 5x5 print of my pink orchid photograph!

Det här är vad jag kommer att skicka med kärlek till var som helst i världen: en anteckningsbok (mjuk) med blandade blad, fjärilsfoto av mig på omslaget, och ett 13x13 fotografi med den rosa orkidén!
To enter:
* please leave a comment and mention what item you like the most in my shop!
* If you link to www.afiori.com from your site or blog you get one extra entry! Either a text link or a button.
* Also, please leave some way for me to contact you or check back on Friday to see if you won!

You do not need to have a blog to enter and you have until this Friday when I wake up to post your comment! :-)


För att vara med:
* lämna en kommentar och säg vad du tycker bäst om i min butik
* skriv också hur jag kan kontakta dig eller titta in på fredag för att se om du vunnit
* om du länkar till
www.afiori.com från din sida eller blogg får du en extra chans att vinna! Antingen textlänk eller med en knapp.

Du måste inte ha en blogg för att vara med. Fram till fredag när jag vaknar kan du lämna din kommentar här nedanför! :-)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig