Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, May 29, 2009

And the winner is.... / Och vinnaren är....

I wrote down all the names... Twice for those who linked to me... and put them in a bag / Jag skrev ned alla namn... Två gånger för dem som länkar till mig... och lade dem i en väska

I filmed the drawing but Blogger doesn't want to upload my video so here is a frame from the video / Jag filmade dragningen men Blogger har inte lust att ladda upp videon så här kommer en stillbild från videon

Congratulations Lisa Lectura! Lisa creates beautiful paintings of women. Check out her blog! Thank you everyone for participating! Lisa, please e-mail me your address so I can send you this / Grattis Lisa Lectura! Lisa skapar vackra målningar med kvinnomotiv. Titta in på hennes blogg! Tack alla som deltog! Lisa, maila mig din adress så jag kan skicka det här


Maria-Thérèse, info@afiori.com

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig