Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, May 20, 2009

Behind the curtain / Bakom gardinen


oh and I'm putting this in the shop / jo och jag lägger till den här i butiken:

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig