Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, May 20, 2009

Behind the curtain / Bakom gardinen


oh and I'm putting this in the shop / jo och jag lägger till den här i butiken:

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig