Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, May 21, 2009

Mmmmm nom nom nom nam nam nam

I drank an orchid today / Jag drack en orkidé idag


and I made these! They are very mixed paper books - what should I call them? Collage books, scrapbooks? I've only made them for myself, for my friend the butterfly whisperer and for my friend by the beach before but I felt the urge to make new ones in a different shape for my shop! They can be used as journals, notebooks, scrapbooks, photo albums, travel diaries... You can distract fairies with them or throw them at mean people who will instantly become friendly due to the sheer beauty of them :-)
och så gjorde jag de här! De är böcker med väldigt blandade blad - vad ska jag kalla dem? Collageböcker, scrapbooks? Jag har bara gjort sådana till mig själv förut och till min vän som pratar med fjärilar och min vän vid en strand men idag kände jag att jag ville göra några nya i nytt format till butiken! Man kan ha dem som dagböcker eller anteckningsböcker, fotoalbum, resedagböcker, att distrahera féer med, att kasta på elaka människor som då genast blir snälla på grund av att böckerna är så fina :-)

They also contain envelopes with little secrets inside / De innehåller också kuvert med små hemligheter i
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig