Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, May 19, 2009

The butterfly whisperer and the books / Kvinnan som kunde tala med fjärilar

I have a friend who just realised she is a butterfly whisperer. She was taking a walk and suddenly a butterfly appeared, flew next to her at first and then landed on her hand and sat there the entire walk. Now, my friend may be sweet as nectar but still this seemed pretty extraordinary. Jag har en vän som nyligen insåg att hon kunde prata med fjärilar. Hon var ute på en promenad och plötsligt kom en fjäril som satte sig på hennes hand och satt kvar där under hela promenaden. Även om min vän är söt som nektar tycker jag det var ganska underligt.

I've had butterflies on my mind today. Looking through my photo archives I saw photos of the first butterfly every spring, butterflies on August flowers, butterflies in grass, a strange bird-looking butterfly in Milan.
Idag har jag tänkt på fjärilar. När jag tittar igenom mina fotoarkiv ser jag bilder på den första fjärilen varje vår, fjärilar i gräs och på augustiblommor och en märklig fågelliknande fjäril i Milano.If they could speak - or if you could hear them - what would they say? "Hello, hello, I'm here to make you happy!" or "What's your view on the economic crisis and its impact on global trade?"
Om fjärilarna kunde prata - eller om man kunde höra dem - vad skulle de säga? "Hej hej hej jag är här för att göra dig glad!" eller "Vad anser du om den ekonomiska krisens påverkan på den globala handeln?"

Today was very cloudy so I felt extra drawn to colours and am adding these to my shop...
Det var molnigt idag så jag kände ett extra sug efter färger och ska lägga till dessa i butiken...

...and now I'm fluttering off...
...nu fladdrar jag iväg...

(and that is how I dressed when I worked as a teacher last year / och så där klädde jag mig förra året när jag jobbade som lärare)

All photos of butterflies and on covers were taken by me, Maria-Thérèse Andersson. Photo of me with wings was taken by a former student.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig