Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, March 8, 2009

While I create new images... / Medan jag gör nya bilder...

I went to Stockholm yesterday to promote my art a bit. Met some really nice people in shops and galleries! I also went to the big exhibition of Pre-Raphaelite artists at the National Museum. Seeing some William Morris sketches I suddenly remembered this project I had in mind a while back and I realised how to do it. I've been drawing today; will post when I've finished the first pieces.
Meanwhile, this is a self portrait I embroidered a few years ago. I'd only ever embroidered two simple flowers on a jacket since I was a child and then went straight into self-portrait mode and did this freehand (so don't ask me what the stitches are called or anything...)
Jag var i Stockholm igår och gjorde lite reklam för min konst. Träffade jättetrevliga personer i butiker och på gallerier! Jag var även till Nationalmuseum och såg den stora utställningen med prerafaeliter. När jag tittade på några skisser av William Morris kom jag att tänka på ett projekt som jag funderade på tidigare och insåg hur jag skulle göra. Jag har ritat idag; lägger ut bilder när jag gjort färdigt de första.
www.afiori.com afiori Maria-Thérèse Andersson
Under tiden - här är ett självporträtt som jag gjorde för några år sedan. Jag hade bara broderat två enkla små blommor på en jacka sedan jag var liten och så körde jag på med självporträttet direkt med stygn på fri hand (så fråga inte vad stygnen heter...)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig