Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, March 4, 2009

New photograph & books / Nytt fotografi & nya böcker

I was asked to make some mixed paper journals with plain covers for someone who creates her own art. Made some extra for my shop; available covers so far are red, white and black! / Jag blev tillfrågad att göra några anteckningsböcker med blandade blad och blanka omslag till en person som gör egen konst. Gjorde några extra böcker till butiken; färger som finns hittills på omslagen är rött, vitt och svart!

New photograph / Nytt fotografi

Can't reach us, photo by Maria-Thérèse Andersson


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig