Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, March 18, 2009

Press!!

I'm featured on the wonderful site Notebookism: http://www.notebookism.com/2009/03/afiori.html !!
Jag är med på den jättefina och stora sidan Notebookism! Artikel om afiori: http://www.notebookism.com/2009/03/afiori.html


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig