Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, March 18, 2009

Il Giardino Segreto, The Secret Garden, Den hemliga trädgården

I'm creating a new series of photographs. These are a few of them.
Jag håller på att göra en ny serie fotografier. Här är några av dem.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig