Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, March 19, 2009

Do you know? / Vet du?

I'm creating a catalogue; it's time to take afiori a step further and get into wholesale / retail and larger scale orders. Now I'm looking for your suggestions:

Can you think of a shop or a company where afiori's products might fit in?
In your town, perhaps, or where you've been, or online?

A place in the real world for my photographs, collages, notebooks and jewellery? I'm also looking for shops that might be interested in selling unusual books since there will be illustrated poetry.

Please leave a note in comments or send me an e-mail at info@afiori.com.
I'd appreciate your ideas!


Jag håller på att göra en katalog - det är dags att ta ett steg till och sälja afioris produkter via återförsäljare och i större skala. Ett par butiker har redan kontaktat mig (och jag har besökt några själv) men nu undrar jag om ni har fler förslag:

Kan du komma på en butik eller ett företag där afioris produkter kan passa in?
Kanske där du bor eller där du har varit någon gång, eller på internet?

En plats i verkliga världen för mina fotografier och collage, anteckningsböcker och smycken? Jag är även intresserad av butiker som kan vilja sälja ovanliga böcker för jag kommer att göra illustrerade dikter m.m.

Lämna en kommentar eller skicka mail till
info@afiori.com. Tacksam för förslag! ~ Maria-Thérèse afiori

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig