Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, March 21, 2009

Is it just me / Är det bara jag

or are Saturdays super slow on the internet? In blogland, on Etsy? Saturdays online are like Sundays in so called real life, I think.

Well. I've created sets of small photographs. My new photo printer is brilliant; I'm so happy with the colour depth and the photographs are super glossy and lush. I love being able to do everything myself. I was never comfortable handing over rolls of film to a lab - I'd often know the photos were correctly exposed and what I'd get was a bunch of yellow, washed out images on boring paper.

Thanks for all your suggestions about places to sell afiori's products! I'm making lists and getting ready to send out more catalogues. If you can think of more, please let me know!

Il Giardino Segreto


Carnevale

Är det bara jag eller är lördagar väldigt sega på internet? I blogglandet, på Etsy? Lördagar på internet känns som söndagar i verkligheten, tycker jag.

Jag har gjort set med små fotografier. Min nya fotoskrivare är superbra (färgdjupet, allt) och fotografierna är tjusigt högblanka och lyxiga. Jag gillar verkligen att göra allting själv. Tyckte aldrig om att lämna in filmrullar för framkallning - alltför ofta fick jag tillbaka tunna, gulaktiga bilder fast jag visste att de var rätt exponerade.


Tack för alla förslag om ställen som kan vilja sälja afioris produkter! Jag skriver listor och kommer att skicka ut fler kataloger. Om ni kan komma på fler tänkbara återförsäljare, säg gärna till! Maria-Thérèse / www.afiori.com
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig