Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Thursday, December 31, 2009

Hello 2010, these are my demands / Hej 2010, här kommer mina krav

Hello, 2010! Instead of resolutions, I have a list of demands for you. That's right, you, 2010. No, I'm not angry with you, just making sure you are listening.

I'm a relatively nice person. Never fake nice; what you see is what you get. I work hard, I always do my best, I am careful not to spread negative vibes, I am rarely deliberately mean and I don't eat animals. I tend to do what I promise. This is old news. This is new news: in 2010, there are some things you will do for me. A personal, selfish list since I will not demand things like world peace due to my lack of stupidity.


My list of demands for 2010

I want everyone I love to be healthy and happy
I want a lot of money
I want a bigger apartment (we'll discuss my apartment in a foreign country this time next year)
Even more wonderful blog followers would be nice
and 3000 new Etsy hearts
Harrods should send me their handmade chocolate as a gift once per month
I want to meet more people with similar interests
I want to encounter fewer idiots. Considering how rarely I meet people at all you'd think I would be spared but I'm not and I can never ever hide how I feel.
I want more recognition for my work, especially my writing and my photography and also my language skills. For instance, a qualified editing gig.
I want people to care more about what they want, what they read about and learn and see on TV. I want people to recognize when they are being lazy and when they are fed stupidity.Hej 2010! I stället för att avge nyårslöften kommer här en kravlista till dig. Just det, dig, 2010. Nej, jag är inte arg, bara tydlig så att du verkligen hör på.

Jag är en relativt trevlig person. Aldrig konstgjort trevlig; det du ser är det du får. Jag jobbar hårt, gör alltid mitt bästa, är noga med att inte sprida negativa vibbar. Jag är sällan medvetet elak och jag äter inga djur. Jag brukar hålla mina löften. Det här är inga nyheter. Det som är en nyhet är att nu är det du som ska lova mig saker, 2010. Min lista blir personlig och självisk; på grund av min brist på dumhet kommer jag inte att kräva exempelvis fred i världen.Min kravlista för 2010

Jag vill att alla jag tycker om är friska och glada
Jag vill ha massor av pengar
Jag vill ha en större lägenhet (vi får diskutera min lägenhet utomlands denna tid om ett år)
Ännu fler fina bloggläsare vore trevligt
och 3000 hjärtan på Etsy
Harrods ska skicka sin handgjorda choklad till mig i present en gång per månad
Jag vill träffa fler med liknande intressen
Jag vill träffa färre idioter. Man kunde tro att så sällan som jag träffar folk borde jag inte ens råka ut för dem men det gör jag och jag kan aldrig dölja vad jag tycker.
Jag vill ha mer erkännande för det jag gör, i synnerhet mitt skrivande och mina fotografier men även mina språkkunskaper. Ett kvalificerat redigeringsjobb till exempel.
Jag vill att folk bryr sig mer om vad de vill, läser, lär sig och ser på TV. Jag vill att folk lägger märke till när de blir lata och bara matas med saker.
Share:

My 2009 / Mitt 2009


In January my uncle died.
I januari dog min morbror.


In February, I started my business afiori at midnight, Feb. 17th. I made one sale the first night which made me really happy! (Logo by Charlotte Ämting.)
I februari startade jag mitt företag afiori mitt i natten den 17/2. Jag sålde en sak redan första natten vilket kändes väldigt bra! (Logo av Charlotte Ämting.)
In March, things started to break. 2 photo printers, 3 computers, 1 camera, 1 mobile phone, i.e. most of the things I needed for my newly started business.
I mars började saker gå sönder. 2 fotoskrivare, 3 datorer, 1 kamera, 1 mobiltelefon, dvs det mesta jag behövde till mitt nystartade företag.


In April, the first little tussilago flowers finally showed up in the midst of all the lingering snow.
I april dök de första små tussilagona äntligen upp mitt i all snö som fortfarande låg kvar.


In May, I was contacted by a Hollywood movie which wanted my photographs and collages as part of the set of The Roommate, due for release in 2010 and starring one of my favourite actresses, Leighton Meester from Gossip Girl! I was on the cover of a newspaper and a magazine which had planned to interview me anyway about creativity and inspiration.

I maj kontaktades jag av Hollywood som ville ha med mina fotografier och collage i filmen The Roommate som kommer ut 2010 med en av mina favoritskådisar, Leighton Meester från Gossip Girl, i huvudrollen! Jag var på omslaget av två tidningar. Tidningen Yippie hade ändå tänkt intervjua mig om kreativitet och inspiration.


Also, in May, Wendela Isabel was born, my cousin's grandchild. (She would have been my uncle's great-granddaughter.)
I maj föddes också Wendela Isabel, min kusins barnbarn. (Hon skulle ha varit min morbrors barnbarnsbarn.)

In June, I felt very restless. I booked a trip to Rome and went there the next day. It helped.
I juni var jag väldigt rastlös. Jag bokade en biljett till Rom och stack nästa dag. Det hjälpte.


In July, I held an exhibition of my photographs, Home - Away, in Graninge.
I juli hade jag en fotoutställning, Hemma - Borta, i Graninge under Graningedagarna.


In August, I went to the beach a lot. There were only a few warm days so I hurried to catch them. I went there with friends or I went alone and worked on the beach.
I augusti var jag ofta på stranden. Det var bara varmt några dagar så jag skyndade mig att fånga dem. Jag åkte dit med vänner eller ensam för att sitta och jobba.
In September, I brought afiori to a small market in Kramfors. It was fun.
I september tog jag med mig afiori till en liten marknad i Kramfors. Det var skoj.


In October, I published my first book, an illustrated poetry book called Det som finns. I also made my poetry debut at the poetry festival Västernorrlands Poesifestival. First time I ever read my poetry to anyone and I didn't even get to practice first. It went super well though.

I oktober publicerade jag min första bok, den illustrerade diktboken Det som finns. Jag var också debuterande poet på Västernorrlands Poesifestival (PoesY). Första gången någonsin som jag läste mina dikter för folk och jag kunde inte ens öva först men det gick jättebra.


In November, I first showed my illustrations on the internet and started the brand & shop Koutchicoo.
I november visade jag mina illustrationer på internet och startade märket och butiken Koutchicoo.


In December, I exhibited photographs and sold afiori and Koutchicoo notebooks, scrapbooks and cards at Gammlia Christmas Market in Umeå. It was a fun weekend. I also passed 1000 "hearts" on Etsy which meant more than 1000 people had marked my shop as a favourite!
I december ställde jag ut fotografier och sålde anteckningsböcker, scrapbooks och kort från afiori och Koutchicoo på Gammlia julmarknad i Umeå. Det var en rolig helg. Jag fick också mitt tusende "hjärta" på Etsy vilket betyder att fler än tusen människor nu har markerat att min butik är en favorit!Happy New Year!
Gott nytt år!


Share:

Wednesday, December 30, 2009

Inspiration - an idea for New Year's / Inspiration - en idé inför nyår

What photo would you choose to represent each month of 2009 in your life? I saw this on Hanna Persson's blog and felt inspired to do it myself. She posts the photos chronologically with a brief description of what she did each month. I'm thinking of only using one photo per month; we'll see! Today or tomorrow. I'm under the weather today with a high temperature so I don't know if I can go anywhere tomorrow to celebrate :-S

photo by me

Vilket foto skulle du välja för att visa vad som hände i ditt liv, varje månad 2009? Jag såg det här på Hanna Perssons blogg och blev inspirerad att göra likadant. Hon lägger ut bilderna kronologiskt med en kort beskrivning. Jag funderar på att bara använda ett foto per månad; vi får se! Antingen idag eller i morgon. Jag är alldeles vissen idag och har feber så jag vet inte om jag kan åka iväg och fira i morgon :-S

Share:

Tuesday, December 29, 2009

More snow, some fashion advice and the princess dress / Mer snö, lite modetips och prinsessklänningenMy car and my mum on her way through the snow to feed the wild cat which lives in a penthouse in the barn. This is before it snowed some more. I'm now back in Härnösand and I think there's even more snow here.
Min bil och mamma på väg genom snön för att mata vildkatten som bor i en penthouselägenhet i ladan. Det här var innan det började snöa mera. Nu är jag tillbaka i Härnösand och jag tror det är ännu mer snö här.This is how low the sun is shortly before noon... Hey, at least we got to see the sun!
Så här lågt står solen kort före 12 på dagen... Solen syntes i alla fall!Remember how I told you I was going to wear my pink tulle princess dress all the time? Well, on Christmas day (the day "after" Christmas to us Swedes) I took it out and paired it with thick cotton leggings, wool socks, a very thick black cardigan and a warm coat. Then I went to a winter soirée in the forest.
Kommer ni ihåg att jag sa att jag skulle ha min rosa tyllklänning (prinsessklänningen) hela tiden? På juldagen tog jag fram den, kombinerade den med tjocka bomullstights, yllesockar, en väldigt tjock svart kofta och en varm kappa när jag skulle på vintersoaré i skogen.


Don't diss your "summer" clothes just because it's -4F. If you can find ways to combine thinner clothes with warmer ones - tadaa! - you'll have a much bigger wardrobe. I also find it visually interesting to mix different structures like a sheer, pale dress with a heavy knitted cardi and a big clunky brooch.


Dissa inte dina sommarklänningar bara för att det är 20 grader kallt. Om man kan hitta sätt att kombinera tunna kläder med varmare har man vips en mycket större garderob. Jag tycker också det är visuellt intressant att blanda olika strukturer som en tunn, blek klänning med en tjock stickad kofta och en stor brosch.outdoor photos of me taken by Louise Andersson


I wish these little ones had cardigans too... Jag önskar att de här små också hade koftor...

Share:

Monday, December 28, 2009

One thousand hearts! / Ett tusen hjärtan!

I just got my one thousand heart on Etsy, meaning that 1000 people who are also members on Etsy have marked my shop as their favourite!
Jag fick precis mitt tusende hjärta på Etsy vilket betyder att 1000 personer som också är medlemmar i Etsy nu har markerat att min butik är deras favorit!


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Share:

Sunday, December 27, 2009

birds. snow.kthxbai! hej och tack!

(1st photo taken by Louise and edited by me)
Share:

Thursday, December 24, 2009

Merry Christmas! God jul!

(We celebrate today! Yay!)photos by Louise

Share:

Wednesday, December 23, 2009

Mosquito free / Myggfritt

Today it was -4º Fahrenheit (-20º Celsius) in Härnösand. Where my mum lives, one hour from here, it was -22º F / -30º C ! We have an expression in the north of Sweden to describe particularly cold winter days: myggfritt. Mygg = mosquito, fritt = free. Today was mosquito free.

Speaking of animals, late last night a very big fox strolled past my window. In the middle of town.


Idag var det -20 grader i Härnösand och -30 där min mamma bor, bara en timme härifrån. Vi har ett uttryck i norra Sverige: myggfritt. Idag var det myggfritt.

På tal om djur; sent igår kväll promenerade en väldigt stor räv förbi utanför mitt fönster. Mitt i stan.


Share:

Monday, December 21, 2009

Right now in Härnösand

Share:

Sunday, December 20, 2009

R.I.P Brittany MurphyYou were one of my favourite actresses in some of my favourite films: Don't Say A Word (I have seen it so many times), Girl Interrupted, Uptown Girls. I was looking forward to the next and the next and the next and all the other movies.
Cardiac arrest.
Brittany Murphy var en av mina favoritskådespelare och med i flera av mina favoritfilmer: Don't Say A Word (jag har sett den massor av gånger), Girl Interrupted, Uptown Girls. Jag såg fram emot nästa film och nästa och nästa och alla filmer som skulle komma. Vad då hjärtstillestånd.


(unknown sources)


Share:

Saturday, December 19, 2009

Project Runway Härnösand

HÄRNÖSAND

Hello designers! Today you will be designing a dress to wear on Christmas! You will have a budget of $0. Now let's go shopping for fabric in The Wardrobe!
Hej designers! Idag ska ni designa en klänning att ha när det är jul! Ni kommer att ha en budget på 0 dollar. Gå nu och handla tyg i Garderoben!


Alright, designers! You have one and a half hour to finish your dress. Make it work!
Ok, designers! Ni har en och en halv timme på er att sy klänningarna. Få det att funka!


So you've never tried to make sleeves before; you don't have a pattern and you're attempting to sew a dress - with sleeves? Uh-huh. Hm. Just make it work, okay?
Så du har aldrig försökt sy ärmar förut, du har inget mönster och du tänker sy en klänning med ärmar? Hm. Jaha. Få det bara att funka?That's an, um, unusual way of creating a neckline? Just make it work!
Det där var ett, eh, ovanligt sätt att göra en urringning? Få det att funka!The winner of Project Runway Härnösand will receive a unicorn, an allergy safe yet cute kitten, $ 1 000 000 and a spread in Elle magazine.*
Vinnaren av Project Runway Härnösand kommer att få en enhörning, en allergisäker men ändå söt kattunge, $ 1 000 000 och ett uppslag i tidningen Elle.*Congratulations.................. Maria-Thérèse! You were the only contestant but you won!
Grattis.............. Maria-Thérèse! Du var den enda tävlande men du vann!(P.S. Fabric is deep blue with gold stars. It was dark. / Tyget är djupblått med guldstjärnor. Det var mörkt.)


*Prizes subject to availability and may change at any time / Priserna kan när som helst komma att bytas ut. Vi reserverar oss för alla eventuella ändringar.
photos by me, by unknown source and http://www.bravotv.com/project-runway
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig