Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, December 31, 2009

My 2009 / Mitt 2009


In January my uncle died.
I januari dog min morbror.


In February, I started my business afiori at midnight, Feb. 17th. I made one sale the first night which made me really happy! (Logo by Charlotte Ämting.)
I februari startade jag mitt företag afiori mitt i natten den 17/2. Jag sålde en sak redan första natten vilket kändes väldigt bra! (Logo av Charlotte Ämting.)
In March, things started to break. 2 photo printers, 3 computers, 1 camera, 1 mobile phone, i.e. most of the things I needed for my newly started business.
I mars började saker gå sönder. 2 fotoskrivare, 3 datorer, 1 kamera, 1 mobiltelefon, dvs det mesta jag behövde till mitt nystartade företag.


In April, the first little tussilago flowers finally showed up in the midst of all the lingering snow.
I april dök de första små tussilagona äntligen upp mitt i all snö som fortfarande låg kvar.


In May, I was contacted by a Hollywood movie which wanted my photographs and collages as part of the set of The Roommate, due for release in 2010 and starring one of my favourite actresses, Leighton Meester from Gossip Girl! I was on the cover of a newspaper and a magazine which had planned to interview me anyway about creativity and inspiration.

I maj kontaktades jag av Hollywood som ville ha med mina fotografier och collage i filmen The Roommate som kommer ut 2010 med en av mina favoritskådisar, Leighton Meester från Gossip Girl, i huvudrollen! Jag var på omslaget av två tidningar. Tidningen Yippie hade ändå tänkt intervjua mig om kreativitet och inspiration.


Also, in May, Wendela Isabel was born, my cousin's grandchild. (She would have been my uncle's great-granddaughter.)
I maj föddes också Wendela Isabel, min kusins barnbarn. (Hon skulle ha varit min morbrors barnbarnsbarn.)

In June, I felt very restless. I booked a trip to Rome and went there the next day. It helped.
I juni var jag väldigt rastlös. Jag bokade en biljett till Rom och stack nästa dag. Det hjälpte.


In July, I held an exhibition of my photographs, Home - Away, in Graninge.
I juli hade jag en fotoutställning, Hemma - Borta, i Graninge under Graningedagarna.


In August, I went to the beach a lot. There were only a few warm days so I hurried to catch them. I went there with friends or I went alone and worked on the beach.
I augusti var jag ofta på stranden. Det var bara varmt några dagar så jag skyndade mig att fånga dem. Jag åkte dit med vänner eller ensam för att sitta och jobba.
In September, I brought afiori to a small market in Kramfors. It was fun.
I september tog jag med mig afiori till en liten marknad i Kramfors. Det var skoj.


In October, I published my first book, an illustrated poetry book called Det som finns. I also made my poetry debut at the poetry festival Västernorrlands Poesifestival. First time I ever read my poetry to anyone and I didn't even get to practice first. It went super well though.

I oktober publicerade jag min första bok, den illustrerade diktboken Det som finns. Jag var också debuterande poet på Västernorrlands Poesifestival (PoesY). Första gången någonsin som jag läste mina dikter för folk och jag kunde inte ens öva först men det gick jättebra.


In November, I first showed my illustrations on the internet and started the brand & shop Koutchicoo.
I november visade jag mina illustrationer på internet och startade märket och butiken Koutchicoo.


In December, I exhibited photographs and sold afiori and Koutchicoo notebooks, scrapbooks and cards at Gammlia Christmas Market in Umeå. It was a fun weekend. I also passed 1000 "hearts" on Etsy which meant more than 1000 people had marked my shop as a favourite!
I december ställde jag ut fotografier och sålde anteckningsböcker, scrapbooks och kort från afiori och Koutchicoo på Gammlia julmarknad i Umeå. Det var en rolig helg. Jag fick också mitt tusende "hjärta" på Etsy vilket betyder att fler än tusen människor nu har markerat att min butik är en favorit!Happy New Year!
Gott nytt år!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig