Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, December 19, 2009

Project Runway Härnösand

HÄRNÖSAND

Hello designers! Today you will be designing a dress to wear on Christmas! You will have a budget of $0. Now let's go shopping for fabric in The Wardrobe!
Hej designers! Idag ska ni designa en klänning att ha när det är jul! Ni kommer att ha en budget på 0 dollar. Gå nu och handla tyg i Garderoben!


Alright, designers! You have one and a half hour to finish your dress. Make it work!
Ok, designers! Ni har en och en halv timme på er att sy klänningarna. Få det att funka!


So you've never tried to make sleeves before; you don't have a pattern and you're attempting to sew a dress - with sleeves? Uh-huh. Hm. Just make it work, okay?
Så du har aldrig försökt sy ärmar förut, du har inget mönster och du tänker sy en klänning med ärmar? Hm. Jaha. Få det bara att funka?That's an, um, unusual way of creating a neckline? Just make it work!
Det där var ett, eh, ovanligt sätt att göra en urringning? Få det att funka!The winner of Project Runway Härnösand will receive a unicorn, an allergy safe yet cute kitten, $ 1 000 000 and a spread in Elle magazine.*
Vinnaren av Project Runway Härnösand kommer att få en enhörning, en allergisäker men ändå söt kattunge, $ 1 000 000 och ett uppslag i tidningen Elle.*Congratulations.................. Maria-Thérèse! You were the only contestant but you won!
Grattis.............. Maria-Thérèse! Du var den enda tävlande men du vann!(P.S. Fabric is deep blue with gold stars. It was dark. / Tyget är djupblått med guldstjärnor. Det var mörkt.)


*Prizes subject to availability and may change at any time / Priserna kan när som helst komma att bytas ut. Vi reserverar oss för alla eventuella ändringar.
photos by me, by unknown source and http://www.bravotv.com/project-runway
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig