Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, December 29, 2009

More snow, some fashion advice and the princess dress / Mer snö, lite modetips och prinsessklänningenMy car and my mum on her way through the snow to feed the wild cat which lives in a penthouse in the barn. This is before it snowed some more. I'm now back in Härnösand and I think there's even more snow here.
Min bil och mamma på väg genom snön för att mata vildkatten som bor i en penthouselägenhet i ladan. Det här var innan det började snöa mera. Nu är jag tillbaka i Härnösand och jag tror det är ännu mer snö här.This is how low the sun is shortly before noon... Hey, at least we got to see the sun!
Så här lågt står solen kort före 12 på dagen... Solen syntes i alla fall!Remember how I told you I was going to wear my pink tulle princess dress all the time? Well, on Christmas day (the day "after" Christmas to us Swedes) I took it out and paired it with thick cotton leggings, wool socks, a very thick black cardigan and a warm coat. Then I went to a winter soirée in the forest.
Kommer ni ihåg att jag sa att jag skulle ha min rosa tyllklänning (prinsessklänningen) hela tiden? På juldagen tog jag fram den, kombinerade den med tjocka bomullstights, yllesockar, en väldigt tjock svart kofta och en varm kappa när jag skulle på vintersoaré i skogen.


Don't diss your "summer" clothes just because it's -4F. If you can find ways to combine thinner clothes with warmer ones - tadaa! - you'll have a much bigger wardrobe. I also find it visually interesting to mix different structures like a sheer, pale dress with a heavy knitted cardi and a big clunky brooch.


Dissa inte dina sommarklänningar bara för att det är 20 grader kallt. Om man kan hitta sätt att kombinera tunna kläder med varmare har man vips en mycket större garderob. Jag tycker också det är visuellt intressant att blanda olika strukturer som en tunn, blek klänning med en tjock stickad kofta och en stor brosch.outdoor photos of me taken by Louise Andersson


I wish these little ones had cardigans too... Jag önskar att de här små också hade koftor...

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig