Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, November 4, 2008

This is how I feel / Så här känner jag mig

How would you describe the feeling it (hopefully) conveys? / Hur skulle du beskriva känslan det förhoppningsvis förmedlar?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig