Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, November 7, 2008

03.41

3.41 in the morning - to me, that's much easier to handle than, say, 6 in the morning. Especially sometimes when you get to see your favourite writer in Stockholm, run into a long-lost ex best friend (I actually got a hunch - "walk this way" - and there he was) and also meet new friends. Sometimes 12 hours of travelling seem like nothing. I left yesterday around 7 a.m., spent the day in Stockholm and took the night bus home.
3.41 på morgonen - för mig är det mycket lättare än t.ex. 6 på morgonen. Särskilt när jag sett min favoritförfattare i Stockholm, träffat en sedan länge borttappad f.d. bästa kompis (då jag underligt nog kände på mig att jag skulle gå åt ett visst håll och där var han) - och dessutom träffat nya vänner. Ibland är 12 timmars resa verkligen ingenting. Åkte till Stockholm kl. 7 i går morse, var där över dagen och tog nattbussen hem.
(Midnight coffee, Stockholm around 4 p.m. and a poster about art. See if you can translate it :) (Midnattskaffe, Stockholm runt kl. 16 och en affisch.) - Maria-Thérèse Andersson Therese Andersson afiori
What about you? Travelling anywhere? Do you have any plans for the weekend? / Själv då? Ska du resa någonstans? Har du några planer för helgen?
Good.... night? Morning?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig