Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Wednesday, April 20, 2011

Part 5, The End or How she manages to escape / Del 5, Slutet eller Hur hon lyckas komma ut

[photo story]
Part 1, click here
Part 2, click here
Part 3, click here
Part 4, click hereShare:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig