afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Wednesday, March 16, 2011

Another sparkly little bird / En glittrig liten fågel till
~ Maria-Thérèse Andersson

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig