Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, March 15, 2011

How to make your day a bit more fun / Hur man gör sin dag lite roligare

Put on a pink tulle dress... Man tar på sig en rosa tyllklänning...


Invite a neighbour over for coffee and a semla... Och bjuder in en granne på kaffe och semla...


She might just teach you some... morning gymnastics! Kan hända att hon lär ut lite... morgongymnastik!


I also stole some catkins outdoors, in the midst of all the snow, and bought a crocus... Wonder if it will work? Jag har också snott lite videkissar ute, mitt i all snö, och köpt en krokus... Undra om den kommer att fungera?


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig