Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Sunday, January 2, 2011

If you need a laugh / Om du behöver ett skratt

click

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig