Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Thursday, December 30, 2010

Frozen butterfly / Fryst fjäril


Stuck inside a window / Fast i ett fönster

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig