afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Monday, February 1, 2010

Because sometimes things are black and white / För att vissa saker är svartvita

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig