afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, June 2, 2009

Butterfly woman / Fjärilskvinnan

Just this, while I'm working on something completely different
Bara den här, medan jag jobbar på något helt annorlunda

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig