Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, April 15, 2016

Product photography / Produktfotografering


These are some product shots I took for a company called OrdAF, run by speech therapist Astrid Frylmark. She has lots of fun products and methods for language and speech training. (Since I also work as a translator, I've actually translated an instruction manual for one of the games as well.)

Det här är några produktbilder som jag tagit till företaget OrdAF, som drivs av logopeden Astrid Frylmark. Hon har en massa roliga produkter och metoder för språkinlärning och -träning. (Eftersom jag också jobbar som översättare har jag faktiskt även översatt en av spelmanualerna.)Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig