Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, April 19, 2016

Hello cello!


Sunday night was cocktail night (!) and I tried limoncello, as well as a cello! Photo by my friend Åsa who is an actual cellist ;)
Söndag kväll var en cocktailkväll (!) och jag testade både limoncello och att spela cello! Foto taget av min vän Åsa som är en äkta cellist.
Apart from fiddling with unfamiliar instruments, I've also been writing more lyrics with my synth band, and a translator friend helped correct the French. We'll be recording two new songs this week!
Förutom att spela på okända instrument har vi skrivit fler låttexter i synthbandet, och en översättarvän har kollat att vår franska är OK. Vi kommer att spela in två nya låtar denna vecka!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig