Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Sunday, April 24, 2016

Stor demonstration i Härnösand för rättvis vård och mot nedskärningar

demonstration Härnösand, Ådalen reser sig, Sollefteå

I dag var jag med i den viktiga demonstrationen "Ådalen reser sig - Tillsammans för en rättvis sjukvård för alla!" i Härnösand, mot nedläggning av Sollefteå sjukhus och Rehab i Härnösand och mot avlivning av Norrlands inland m.m.

Aftonbladet köpte nyss in min bild nedan - jättebra, för de hade lagt upp bilder där det såg så glest ut, tagna i fågelperspektiv innan alla hade kommit fram till torget. Det var en mäktig manifestation!

demonstration Härnösand, Ådalen reser sig, Sollefteå


demonstration Härnösand, Ådalen reser sig, Sollefteå
(Min bild ligger nu som bild 2)

demonstration Härnösand, Ådalen reser sig, Sollefteå
Härnösand

demonstration Härnösand, Ådalen reser sig, Sollefteå

Share:

Thursday, April 21, 2016

Jan Allan, Georg Riedel, Erik Söderlind - Jazz på Metropol i Härnösand


Three of my photos from the jazz club last night where legendary musicians Jan Allan and Georg Riedel played, along with rising star Erik Söderlind. The concert was very low-key, sensitive and beautiful.

Tre av mina bilder från jazzklubben i Härnösand igår kväll där legendariska musikerna Jan Allan och Georg Riedel spelade, tillsammans med nyare stjärnan Erik Söderlind. Det var en finstämd och vacker konsert.please don't use images without permission
Share:

Tuesday, April 19, 2016

Hello cello!


Sunday night was cocktail night (!) and I tried limoncello, as well as a cello! Photo by my friend Åsa who is an actual cellist ;)
Söndag kväll var en cocktailkväll (!) och jag testade både limoncello och att spela cello! Foto taget av min vän Åsa som är en äkta cellist.
Apart from fiddling with unfamiliar instruments, I've also been writing more lyrics with my synth band, and a translator friend helped correct the French. We'll be recording two new songs this week!
Förutom att spela på okända instrument har vi skrivit fler låttexter i synthbandet, och en översättarvän har kollat att vår franska är OK. Vi kommer att spela in två nya låtar denna vecka!

Share:

Friday, April 15, 2016

Product photography / Produktfotografering


These are some product shots I took for a company called OrdAF, run by speech therapist Astrid Frylmark. She has lots of fun products and methods for language and speech training. (Since I also work as a translator, I've actually translated an instruction manual for one of the games as well.)

Det här är några produktbilder som jag tagit till företaget OrdAF, som drivs av logopeden Astrid Frylmark. Hon har en massa roliga produkter och metoder för språkinlärning och -träning. (Eftersom jag också jobbar som översättare har jag faktiskt även översatt en av spelmanualerna.)Share:

Monday, April 11, 2016

Hello spring! / Hej våren!Share:

Friday, April 1, 2016

Our new single :) Wasserkraft Manifest - Analogsignal


Our first single is out NOW! Also available for free download: https://wasserkraftmanifest.bandcamp.com/releases

Vår singel har nu kommit ut! Här kan man också ladda hem den gratis: https://wasserkraftmanifest.bandcamp.com/releases


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig