Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, January 15, 2016

Writing / Skriver


My birthday flowers are still going strong...
Mina födelsedagsblommor hänger med än...


and I'm writing a book
och jag håller på att skriva en bok 


Staying inside most of the time since it's really cold and snowy, but tomorrow I have a couple of photo gigs outdoors.
Håller mig inomhus för det mesta, för det är riktigt kallt och snöigt, men i morgon har jag ett par fotojobb utomhus.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig