Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, July 7, 2015

Hello, little fox! / Hej lilla räv!


a baby fox came to play
en rävunge kom för att leka








Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig