Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Tuesday, July 7, 2015

Hello, little fox! / Hej lilla räv!


a baby fox came to play
en rävunge kom för att leka
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig