Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, July 30, 2015

A 50s theme birthday party / Ett femtiotalsinspirerat kalas


Maria-Thérèse Sommar

Last weekend I went to a lovely 50s inspired birthday party. My friends Sanna and Klas are both really talented singers, and Klas thought he was performing up north on his birthday, but in reality, Sanna had prepared a huge surprise party for months and we'd all had to keep quiet... Finally the day came. A very surprised Klas was turned into Elvis!

I helgen var jag på ett jättekul 50-talsinspirerat födelsedagskalas. Mina vänner Sanna och Klas är mycket begåvade sångare båda två, och Klas trodde att han skulle på en spelning i Robertsfors när han fyllde år, men i själva verket hade Sanna planerat en stor överraskningsfest i flera månader! Det var jättejobbigt att inte säga något. Äntligen var dagen kommen, och en mycket förvånad Klas fick bli Elvis!

me, photo by Johanna

Klas is really into space, so I'd made space inspired wrapping paper and gave him a space inspired gift!
Klas gillar rymden, så jag hade gjort rymdinspirerat omslagspapper och han fick en rymdinspirerad present!

Foto: Markus Norberg
There was a penthalon and I was the only one to hit bullseye... I kid you not...
Det blev femkamp och jag var den enda som träffade mitt i prick med pilbåge... Jag skämtar ej...


...and an awesome time was had by all.
...och alla hade det jättetrevligt.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig