Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, August 1, 2014

Hotel Room Frida Kahlo

Inspired by the Frida Kahlo exhibition I went to here in Rome and by my strange hotel room

Inspirerat av Frida Kahlo-utställningen som jag var på här i Rom och av mitt underliga hotellrum

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig