Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, June 4, 2014

Summer dreams / Sommardrömmar


If you saw my butterfly photo two days ago you could probably guess it was really sunny and warm... In the evening, I went to a beach party with two friends (will blog about that later). Yesterday was also warm, but today it was as if summer came to a halt again. Cold and damp outside; I had to postpone a photoshoot until Friday, hoping for some sunshine.

Om ni såg mitt fjärilsfotografi i måndags kunde ni antagligen se att det var riktigt varmt och soligt... På kvällen var jag faktiskt på strandkalas också med två kompisar (kommer att blogga om anledningen till det senare). Igår var det också jättefint, men i dag var det som om sommaren tvärvände till något annat igen, kallt och fuktigt. Fick skjuta fram en fotografering till fredag då det förhoppningsvis blir bättre väder igen.


So... I started to daydream about places I want to travel to and visit again, or for the first time, and what I'd do if I won the lottery or something ;) Actually I did just win a bike in a huge Swedish lottery called the post code lottery, but I'm super prone to accidents so I'm hoping to sell it and, ahem, convert the money to plane tickets and a hotel room? I know someone who won at an online casino as well but I'm not sure I'd be that lucky...

Så... jag började dagdrömma om platser jag vill resa till, igen eller för första gången, och vad jag skulle göra om jag vann på lotteri eller något... Faktiskt vann jag helt nyligen en cykel i Postkodlotteriet, men jag är otroligt olycksbenägen så jag hoppas kunna sälja den och konvertera den till flygbiljetter och hotell i stället? Hör av er om ni är intresserade av en splitterny, vit cykel! Den ser bra ut, men inte för en som är såhär klantig. Känner också någon som vunnit på ett onlinecasino, JackpotCity, men jag vet inte om jag har den sortens tur...


But... Maybe a trip to Italy again, or Paris?
Men... Kanske en tur till Italien igen, eller Paris?


Perhaps combined with work? I promise I won't miss the plane this time... I almost promise. Even though it was the most fun thing I'd done in a while.
Kanske i kombination med jobb? Jag lovar att jag inte tänker missa planet denna gång... Jag lovar nästan, även om det var det bästa jag gjort på länge. ;)


Sunshine in Rome, my favourite city.
Solsken i Rom, min favoritstad.


A sunny beach, even though I get bored easily. We'll see what happens; first I have a couple of weddings and other photoshoots, some work for a magazine etc - lots of fun work. Keeping my fingers crossed this summer will be a real one, filled with sunshine, and not filled with daydreams of being someplace else.

En solig strand, fast jag blir för lätt uttråkad. Man får se. Först ska jag fotografera ett par bröllop och andra bokade jobb, fota en del åt en tidning m.m. - roliga jobb. Hoppas att denna sommar blir en riktig sommar med sol och alltihop, och inte fylld av dagdrömmar om att vara någon annanstans.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig