Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, June 15, 2014

An experimental double exposure / Experimentporträtt
A double exposure self-portrait I took with my phone last night
Ett dubbelexponerat självporträtt som jag tog med min telefon i natt 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig