Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Tuesday, May 27, 2014

Business awards gala night / Fotografier från företagens galakväll


These are some of my favourite photos from Friday when I shot the yearly business gala night. Lots of quick decisions and a very fast-paced evening.
Här är några av mina favoritbilder från i fredags när jag fotograferade den årliga företagsgalan i Härnösand. Många snabba fotografiska beslut och en intensiv kväll.
Click here to see all the photos in an album (opens in new window).
Klicka här för att se alla bilderna (öppnas i nytt fönster).
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig