Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, April 9, 2014

A friend, a baby, two cats and a cake


Today I visited these cutie pies.
I dag hälsade jag på dessa sötnosar.
I had made an album / scrapbook for newborn Emrik's parents, with one of my collages on the cover and mixed paper inside.
Jag hade gjort ett album / en scrapbook till nyfödda Emriks föräldrar, med ett av mina collage på omslaget och blandade blad inuti.


Johanna had baked a delicious chocolate cake. We ate and ate.
Johanna hade bakat en jättegod kladdkaka. Vi åt och åt av den.


There were lots of fun details in their home..
Det fanns massa roliga detaljer hemma hos dem...


...and two super nice and cuddly cats called Sture and Svante.
...och två trevliga, jättegosiga katter vid namn Sture och Svante.Johanna sometimes wears a moustache.
Johanna har mustasch ibland.


Sture and Svante heart one another.
Sture och Svante hjärtar varann.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig