Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, March 13, 2014

Today... / I dag...


I worked on my new book of poetry and other art (will be published on March 22nd when I'll be reading some of the poems in Stockholm)
Jobbade på min kommande bok med dikter och konst; den kommer ut 22 mars då jag läser några av dikterna i Stockholm...saw the first spring flowers!
...såg de första vårblommorna!Had this mini cupcake...
Åt en minimuffin...


...and went to a jazz concert where a cool band from Norway called Pixel played!
...och gick på jazzklubben där ett coolt band från Norge som heter Pixel spelade!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig