Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, March 10, 2014

Opening night of new dance performance / Premiär för Norrdans "Middle of Nowhere"


This weekend I was invited to the opening night of the new performance by Norrdans called Middle of Nowhere, by Fernando Melo and Patrick Kinmonth. It was beautiful, touching and a real work of art.
I helgen var jag inbjuden till premiären av Norrdans nya föreställning Middle of Nowhere av Fernando Melo och Patrick Kinmonth. Det var vackert, rörande och ett riktigt konstverk.


Maya & Jesper

Me, photo by Maya

Angelique
I did the subtitles for the Middle of Nowere trailer and you can watch it on Youtube (opens in new window).
Jag hade textat en trailer till föreställningen och den kan man se på Youtube (öppnas i nytt fönster).


The performance was set in the 19th century and I think it was a lot about power, control / lack of control and love or passion.
Det hela utspelades på 1800-talet och jag tror föreställningen hade mycket att göra med makt, kontroll / brist på kontroll, och kärlek eller passion.


Then there was a toast, a wonderful dinner and a fun party with more drinks...
Sedan var det skål, en jättegod middag och ett kul kalas med massa drinkar...


photos by Maya Nyberg
...until almost 4 a.m. when I carried my balloons home.
...till nästan klockan 4 på morgonen då jag bar hem mina ballonger.


Thank you Norrdans for a magical performance!
Tack Norrdans för en magisk föreställning!

foto: Carl Thorborg
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig