Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, February 19, 2014

Hello Mr. Deer / Hej Herr Rådjur


Share:

Tuesday, February 11, 2014

Two new photos in my Photo Vogue portfolio / Två nya bilder i min portfolio på italienska Vogues hemsida


The still life above was just approved on the Vogue Italia website and it's a photo I finished tonight after keeping it in a "maybe" folder for a while. The one below is older but I hadn't published it anywhere. Both are now in my portfolio at PhotoVogue.

Fotografiet ovan blev precis godkänt av PhotoVogue och finns i min portfolio på italienska Vogues hemsida. Det är en bild som jag gjorde färdigt nu i kväll efter att ha haft den i en "kanske"-mapp ett bra tag. Bilden här nedan är äldre men jag hade inte publicerat den någonstans. Nu finns båda på min portfoliosida på Vogues hemsida.Share:

Wednesday, February 5, 2014

Semlas and soap bubbles / Semlor och såpbubblor

 
I'm back from my adventures in Paris and today I had a sort of Sunday since there will be more work from tomorrow and over the weekend. My mum and I went to my aunt who had made delicious semlas :)

Åter från mina äventyr i Paris. I dag hade jag en sorts söndag eftersom det blir mer jobb från i morgon och över helgen. Jag var till min moster som hade gjort jättefina semlor.


 


 
Then my mum and I experimented with some soap bubbles outdoors. Will try some other recipes, though, because they popped a bit too fast for me to focus.
 
Och så experimenterade jag och mamma med såpbubblor utomhus. Ska prova fler recept senare för de gick sönder lite för snabbt för att jag skulle hinna fokusera ordentligt.
 


 


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig