Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, December 28, 2014

Christmas / Julen


Lots and lots of images from a very nice and very cold Christmas!
Massa bilder från en jättetrevlig och väldigt kall jul!


My sister's kitteh Saga
Min systers katt SagaMethinks this is Narnia?
Jag tror det är Narnia?

Sister, mum, aunt!
Syster, mamma, moster!
Share:

Thursday, December 25, 2014

Merry Christmas

Share:

Merry Christmas


Share:

Sunday, November 30, 2014

Vernissage!

photo by Henke
Today was the opening of my new exhibit and it went really well!
I dag var det vernissage för min nya utställning, hos Gådeå Konstförening på Vårsta i Härnösand, och det gick jättebra!


There were lots and lots of visitors...
Det kom massor av besökare......who were served delicious fika by the art society which had invited me to exhibit!
...som fick jättegott fika av konstföreningen som hade inbjudit mig som utställare!omg... even Santa came! Santa, who turned out to be a she, said that my photographs made her warm inside even though she had been out in the cold all day.
herreje... till och med tomten kom! Tomten, som visade sig vara en hon, sa att mina bilder gjorde henne alldeles varm inuti trots att hon varit ute i kylan hela dagen.


I sold framed art photographs and had also brought open edition prints and my poetry books.
Jag sålde ramade konstfotografier och hade även med mig lösa bilder i öppen upplaga, samt mina diktböcker.


A super cute puppy named Vida also popped in!
En supersöt valp som heter Vida tittade också in!


Afterwards I went to dinner with my mum and my two aunts. Photo by Majn.
Efteråt åt jag middag med mamma och mina två mostrar. Foto av Majn.
I got beautiful flowers and it was quite a successful start of the exhibition!
Jag fick jättefina blommor och det var en oerhört bra start på utställningen! Tack alla besökare!

Share:

Thursday, November 27, 2014

Exhibition opening on Sunday / Vernissage på söndag


I have a solo exhibition coming up here in Härnösand and it opens this weekend :)
Välkomna på vernissage, ni som är i närheten eller sugna på att åka till Härnösand en sväng! Min utställning börjar nu på söndag, skyltsöndagen, på Vårsta.
Share:

Monday, November 24, 2014

Saturday light and simple photo tips / Lördagsljus och enkla fototips


A couple of simple photo tips to go with these self-portraits that I took yesterday, which happened to be the first sunny day in... I don't know, weeks? 
Ett par enkla fototips tillsammans med dessa självporträtt som jag tog igår, vilket för övrigt var den första soliga dagen på... jag vet inte ens, några veckor? 


Also, I live in Northern Sweden, so we get very few hours of daylight this time of the year. What did strike me about this specific light yesterday was how different it looked from different directions. These photos were not taken far apart, neither in time nor space, but the setting sun cast a golden light against the bare trees in the background in the first one, making it look as if there are still autumn leaves, and when I turned in the opposite direction the background (and my hair) was only lit by a weak light from the bottom right. (I'm probably going to edit and crop the second one.) I think it's often a good idea to turn around and take photos from another side, since the light and the background can really create an entirely different image, even if you're in the same spot. It may rarely be a good idea to have the sun shine straight into your face, but sometimes it is. Shortly after I took these photos, the sun set and the light was blue, and then, BAM, dark again.

Här i norra Sverige / mitten av landet är det ju dessutom inte dagsljus många timmar på vintern. Hur som helst - igår kom solen och jag skulle ta några självporträtt. Det slog mig hur olika ljuset såg ut från olika håll - dessa bilder är inte tagna långt ifrån varandra, varken i tid eller rum, men den nedgående solen gav ett gyllene ljus åt de nakna trädstammarna i bakgrunden så det nästan ser ut som om massa höstlöv är kvar, medan det var skuggigt åt andra hållet och ljuset bara kommer upp svagt nedifrån höger sida. (Den andra bilden kommer jag förmodligen att redigera och beskära.) Jag tycker att det ofta är en bra idé att vända sig åt andra hållet när man fotar, eftersom ljuset och bakgrunden verkligen kan förändra bilden helt trots att man egentligen inte flyttar sig ur fläcken, bara vänder sig. Och ofta är det väl inte en bra idé att vara vänd med ansiktet mot solen, men ibland är det det. Kort efter att jag tagit dessa bilder blev ljuset blått och sedan, PANG, mörkt igen. 
Maria-Thérèse Sommar, fotograf Härnösand 

Share:

Thursday, November 20, 2014

A weekend in Stockholm / En StockholmshelgLast weekend, my mum took me to Stockholm to see a musical and have some fun! 
Förra helgen tog mamma med sig mig på en musikalweekend till Stockholm! 


We went by train and it was actually on time (I'm normally very sceptical when it comes to trains)
Vi åkte tåg som faktiskt var i tid (annars är jag väldigt skeptisk till tåg)


...and stayed in two nice rooms at this hotel. They were small but super practical and had comfortable beds. They were also completely quiet!
...och bodde i varsitt fint rum på detta hotell. Rummen var små men jättepraktiska och hade bekväma sängar. Dessutom var de helt tysta!


The musical was really fun and had two marvellous singers as main characters, Helen Sjöholm and Peter Jöback
Musikalen Livet är en fest var riktigt kul och bra med två fantastiska sångare i huvudrollerna, Helen Sjöholm och Peter Jöback. Hon är en av mina absoluta favoriter sedan länge.


There were some Christmas decorations around town but perhaps less than expected, which I think is alright since it's still more than a month left
Det fanns en del juldekorationer på stan men kanske inte så mycket som förväntat, vilket jag tyckte var bra när det ändå är över en månad kvar


I had fika with my pal Elin
Jag fikade med min kompis Elin


and me and my mum had fika with my pal Jenny and her mum at a nice café called Vetekatten
och jag och min mamma fikade med min vän Jenny och hennes mamma på snygga caféet Vetekatten


yay! Photo by my mum

Share:

Thursday, November 13, 2014

Hello, Mr. FoxShare:

Friday, October 17, 2014

Some sunshine / Lite sol


Today there was finally some sunshine after several really dark and boring weeks, so I hurried outside to stare at the sun.
Äntligen lite sol i dag efter flera veckors mörkt gråtristväder, så jag skyndade ut för att stirra mot solen. 

~ fotograf Maria-Thérèse Sommar

Share:

Friday, October 3, 2014

Jazz club photos from last night / Bilder från jazzklubben i går kväll


fotograf Maria-Thérèse Sommar

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig