Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, November 24, 2014

Saturday light and simple photo tips / Lördagsljus och enkla fototips


A couple of simple photo tips to go with these self-portraits that I took yesterday, which happened to be the first sunny day in... I don't know, weeks? 
Ett par enkla fototips tillsammans med dessa självporträtt som jag tog igår, vilket för övrigt var den första soliga dagen på... jag vet inte ens, några veckor? 


Also, I live in Northern Sweden, so we get very few hours of daylight this time of the year. What did strike me about this specific light yesterday was how different it looked from different directions. These photos were not taken far apart, neither in time nor space, but the setting sun cast a golden light against the bare trees in the background in the first one, making it look as if there are still autumn leaves, and when I turned in the opposite direction the background (and my hair) was only lit by a weak light from the bottom right. (I'm probably going to edit and crop the second one.) I think it's often a good idea to turn around and take photos from another side, since the light and the background can really create an entirely different image, even if you're in the same spot. It may rarely be a good idea to have the sun shine straight into your face, but sometimes it is. Shortly after I took these photos, the sun set and the light was blue, and then, BAM, dark again.

Här i norra Sverige / mitten av landet är det ju dessutom inte dagsljus många timmar på vintern. Hur som helst - igår kom solen och jag skulle ta några självporträtt. Det slog mig hur olika ljuset såg ut från olika håll - dessa bilder är inte tagna långt ifrån varandra, varken i tid eller rum, men den nedgående solen gav ett gyllene ljus åt de nakna trädstammarna i bakgrunden så det nästan ser ut som om massa höstlöv är kvar, medan det var skuggigt åt andra hållet och ljuset bara kommer upp svagt nedifrån höger sida. (Den andra bilden kommer jag förmodligen att redigera och beskära.) Jag tycker att det ofta är en bra idé att vända sig åt andra hållet när man fotar, eftersom ljuset och bakgrunden verkligen kan förändra bilden helt trots att man egentligen inte flyttar sig ur fläcken, bara vänder sig. Och ofta är det väl inte en bra idé att vara vänd med ansiktet mot solen, men ibland är det det. Kort efter att jag tagit dessa bilder blev ljuset blått och sedan, PANG, mörkt igen. 
Maria-Thérèse Sommar, fotograf Härnösand 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig