Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, November 30, 2014

Vernissage!

photo by Henke
Today was the opening of my new exhibit and it went really well!
I dag var det vernissage för min nya utställning, hos Gådeå Konstförening på Vårsta i Härnösand, och det gick jättebra!


There were lots and lots of visitors...
Det kom massor av besökare......who were served delicious fika by the art society which had invited me to exhibit!
...som fick jättegott fika av konstföreningen som hade inbjudit mig som utställare!omg... even Santa came! Santa, who turned out to be a she, said that my photographs made her warm inside even though she had been out in the cold all day.
herreje... till och med tomten kom! Tomten, som visade sig vara en hon, sa att mina bilder gjorde henne alldeles varm inuti trots att hon varit ute i kylan hela dagen.


I sold framed art photographs and had also brought open edition prints and my poetry books.
Jag sålde ramade konstfotografier och hade även med mig lösa bilder i öppen upplaga, samt mina diktböcker.


A super cute puppy named Vida also popped in!
En supersöt valp som heter Vida tittade också in!


Afterwards I went to dinner with my mum and my two aunts. Photo by Majn.
Efteråt åt jag middag med mamma och mina två mostrar. Foto av Majn.
I got beautiful flowers and it was quite a successful start of the exhibition!
Jag fick jättefina blommor och det var en oerhört bra start på utställningen! Tack alla besökare!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig