Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, December 30, 2013

A ball / En bal

photo by Maya Nyberg
Last night was the annual 28 December Ball in a gorgeous old building here in Härnösand. I went with a group of friends and later at night we went to a local rock bar where we added some glamour.
I går kväll var det den årliga tjugoåttondagsbalen på St Petri Logen. Jag gick med ett kompisgäng och senare på natten spred vi även lite glamour på Bittens Rock Bar.

photo by Marianne Rodling
Maria-Thérèse Sommar, afiori
photo by Klas Norberg


 

 
Let me explain Bittens Rock Bar:
Låt mig förklara Bittens Rock Bar:


 
I wasn't in a very festive mood, but these lovely people turned my night around.
Jag var inte riktigt på något festhumör, men de här härliga personerna hjälpte till att rycka upp kvällen.

photos by Angelique Rautalinko

Hope everyone had a happy Christmas. I've been missing for a while but have some new photographs; in the meantime, please check my Facebook page (opens in a new window and you don't have to be a Facebook member to view the photos).

Hoppas att alla haft en bra jul. Jag har varit borta härifrån ett tag men
har en del nya fotografier. Titta in på min facebooksida så länge (öppnas i nytt fönster och man måste inte vara med på Facebook för att se den).


Share:

Thursday, December 12, 2013

Published on Vogue Italia's website / Publicerad på italienska Vogues hemsida

 
Tonight one of my self-portraits was published on Vogue Italia's website, the photo with the old, abandoned house. It's not the same as being published in the printed magazine and these photos are not commissioned by Vogue, but they have very strict selection when it comes to photos on the website, submitted by photographers, as well. Some photos from the website do get published in the magazine. I think they ought to hire me to do some work, don't you? ;) Oh, and just before midnight I submitted another photo (you can submit two a day) and apparently there was an editor working late... Both photos were accepted! Feels weird seeing them with the Vogue logo, but cool at the same time, and they're still my photos...
 
Sent i kväll blev ett av mina självporträtt publicerat på Vogue Italias hemsida, bilden med det gamla ödehuset. Det är inte samma sak som att bli publicerad i tidningen och bilderna har inte beställts av Vogue, men de bedömer väldigt hårt när det gäller vad som får komma med på hemsidan. Ett fåtal bilder ur det hårda urvalet kommer sedan med i den tryckta tidningen. Tycker inte ni också att de borde anlita mig till massa jobb..? Jo - och precis före midnatt skickade jag in en till bild (man kan prova med två varje dag) och tydligen jobbade någon redaktör sent, för den bilden kom också med..! Känns konstigt att se dem med Vogues logo, men läckert på samma gång, och de är ju fortfarande mina bilder...
 
 
Click here to view my brand new Vogue portfolio (opens in new window)
Klicka här för att titta hur min splitternya Vogue-portfolio ser ut (öppnas i nytt fönster)

Share:

Wednesday, December 11, 2013

Two new portraits / Två nya porträtt


 
Trying to make the best of this very dark season with some simple studio portraits taken without flash against a black background...
Försöker göra det bästa av årstidens supermörker genom att ta lite enkla studiobilder utan blixt, mot svart bakgrund.
Fotograf Maria-Thérèse Sommar, Härnösand
Share:

Monday, December 2, 2013

New Facebook page for my art photography / Ny facebooksida för mina konstfotografier

I've just started a new Facebook page called Maria-Thérèse Sommar Photography, where I will focus on my art photography. I thought it was about time I used my own name and not just my business name afiori. Please have a look and "like" it if you'd like!

Jag har nyss gjort en ny Facebooksida där jag enbart kommer att fokusera på konstfoto. Maria-Thérèse Sommar Photography heter den; tänkte att det var på tiden att jag jobbar under eget namn och inte bara mitt företagsnamn afiori. Titta gärna in på sidan, klicka här, och "gilla" om ni vill!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig