Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, December 30, 2013

A ball / En bal

photo by Maya Nyberg
Last night was the annual 28 December Ball in a gorgeous old building here in Härnösand. I went with a group of friends and later at night we went to a local rock bar where we added some glamour.
I går kväll var det den årliga tjugoåttondagsbalen på St Petri Logen. Jag gick med ett kompisgäng och senare på natten spred vi även lite glamour på Bittens Rock Bar.

photo by Marianne Rodling
Maria-Thérèse Sommar, afiori
photo by Klas Norberg


 

 
Let me explain Bittens Rock Bar:
Låt mig förklara Bittens Rock Bar:


 
I wasn't in a very festive mood, but these lovely people turned my night around.
Jag var inte riktigt på något festhumör, men de här härliga personerna hjälpte till att rycka upp kvällen.

photos by Angelique Rautalinko

Hope everyone had a happy Christmas. I've been missing for a while but have some new photographs; in the meantime, please check my Facebook page (opens in a new window and you don't have to be a Facebook member to view the photos).

Hoppas att alla haft en bra jul. Jag har varit borta härifrån ett tag men
har en del nya fotografier. Titta in på min facebooksida så länge (öppnas i nytt fönster och man måste inte vara med på Facebook för att se den).


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig