Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, December 2, 2013

New Facebook page for my art photography / Ny facebooksida för mina konstfotografier

I've just started a new Facebook page called Maria-Thérèse Sommar Photography, where I will focus on my art photography. I thought it was about time I used my own name and not just my business name afiori. Please have a look and "like" it if you'd like!

Jag har nyss gjort en ny Facebooksida där jag enbart kommer att fokusera på konstfoto. Maria-Thérèse Sommar Photography heter den; tänkte att det var på tiden att jag jobbar under eget namn och inte bara mitt företagsnamn afiori. Titta gärna in på sidan, klicka här, och "gilla" om ni vill!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig