Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, March 26, 2013

Finally / Äntligen

a little tiny flower
en liten liten blomma


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig