Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Tuesday, February 19, 2013

Härnösand

Härnösand, fotograf Maria-Thérèse Sommar

a photo I took on a walk yesterday
ett foto jag tog på en promenad i går

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig