Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, January 5, 2013

It's my birthday!...and it was a nice birthday. Ended with a teeny tiny bar round with Sara (below).
...och det var en fin födelsedag som slutade med en liten, liten barrunda tillsammans med Sara (nedan).Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig