Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, December 9, 2012

A party week and a snowy town / En kalasvecka och en snöig stad

Maria-Thérèse Sommar

Hello, hello! This has been quite the party week, from Wednesday until Saturday. I still have energy left, believe it or not, and shall put it to good use writing invoices and reading a book ;) Here's what I've been up to.
Hej, hej! Detta har varit en riktig kalasvecka med fullt upp från onsdag till lördag. Jag har fortfarande energi kvar, tro det eller ej, och ska använda den till att skriva fakturor och läsa en bok ;) Här är sakerna jag ägnat mig åt.


There was my mum's birthday...
Det var min mammas födelsedag...


This is what my office has looked like
Så här har det sett ut på afioris kontor


There was a dance performance, followed by a bar visit...
Det var en dansföreställning med efterföljande barbesök...


...and there was a bellydance performance by Annelie Lindeberg and music by Koie Kapell at a restaurant called Hilma's
...och en magdansföreställning av Annelie Lindeberg på en restaurang som heter Mormor Hilmas här i Härnösand med musik av Koie Kapell

Maria-Thérèse Sommar

This is how I feel about winter
Så här är min inställning till vintern

Härnösand, foto: Maria-Thérèse Sommar

Wintry walk through a snow-filled town to the café behind the snow hill...
Vinterpromenad genom mycket snöfylld stad till caféet bakom snöberget här...


...where I had delicious fika with two very dear anonymous friends
...där jag fikade med två kära vänner som här är anonyma


...and a glögg (mulled wine) partay with dancers and choreographers and all kinds of nice people last night
...och ett glöggkalas med dansare och koreografer och alla möjliga trevliga människor i går kväll

Maria-Thérèse Sommar, Lena Gedin

...and my friend Lena who asked if she could have a party delivered and of course I said yes!
...och min vän Lena som gärna ville ha lite kalas på hemleverans och jag sa förstås ja!

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig