Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, December 29, 2012

So I went to a sparkly, fun ball last night / Vad är väl en bal på slottet

Maria-Thérèse Sommar
photo by Annika Winhagen
...and had a great time! It was the traditional 28th ball (on December 28th) at the very gorgeous St Petri Logen in Härnösand.
...jo, alldeles underbar! I går var det nämligen tjugoåttondedagsbal, en tradition som St Petri Orden har på St Petri Logen i Härnösand.

St Petri Logen St Petri Orden Härnösand

Me and my two "dates", Annika and Annelie. Photo by Annika's husband Ulf Winhagen who was my partner at the table.
Jag och mina två "dejter", Annika och Annelie. Bild tagen av Annikas man Ulf Winhagen (ovan) som var min bordskavaljer.


photo by Susanna BerggrenI got a whole tower of a veggie dinner. It was good and also looked really nice.
Jag fick ett helt torn med vegetarisk mat och det var riktigt gott. Snyggt också.

photo by Ulf
It was very dark, but here's a photo of my hair. I tried to make a hairstyle for about an hour before giving up and then I did this in about 10 minutes right before I left. Too little practice and very long hair, but I think it ended up alright. It was kind of strange not to feel my hair swooshing against my back when I was dancing.
Det var väldigt mörkt för att fota, men här är en bild på min frisyr. Jag hade försökt i säkert en timme att få till en frisyr som bara misslyckades - sedan gav jag upp och fick åstadkomma det här på cirka 10 minuter precis innan jag skulle gå. För lite träning och väldigt långt hår, men jag tycker det blev OK. Ovant att inte känna håret svischa över ryggen när jag dansade.

photo by Kerstin Selander

photo by Ulf Winhagen


These guys kindly "made backlight" for me when I was taking some pics. I'm still not sure what they were doing but it was kind nonetheless. I think.
Dessa herrar "gjorde motljus" åt mig medan jag tog några bilder. Jag vet fortfarande inte vad de höll på med men jag antar att det var snällt gjort.After the ball, I joined these super cute girls and went clubbing for a little while..
Efter balen hängde jag med dessa jättesöta tjejer på lite nattklubb...

...and finished the evening at 3 a.m. with a sandwich. Fun night!
...och avslutade kvällen klockan 3 med en macka. Rolig natt!

Share:

Thursday, December 27, 2012

Christmas was... / Julen...


...staying with my mum and my sister and her cats...
...att vara med mamma och syster och hennes katter...


Me, mum, sister, photo by Majn


Playing with kittens in the snow
Att leka med katterna i snönphotos of me taken by Louise Sommar

Lying down in -15C snow to take some portraits which didn't turn out too well
Att ligga ned i snön i -15 grader för att ta lite bilder som inte gick så bra
Christmas waffles, boxing day, at my aunt's house! She had also baked saffron bun portraits of us before Christmas! Here, the white frosting which was eyebrows, glasses etc had melted because we didn't want to eat them at first...
Julvåfflor på annandagen hos moster! Hon hade även gjort saffransbulleporträtt av oss före jul! Här hade den vita glasyren som var ögonbryn, glasögon m.m. smält för vi kunde inte äta upp dem direkt...
Opening presents...
Öppna paket...


Watching a really good show, a furry one
Att se väldigt bra program, små lurviga actionfilmer

photo by Louise


Taking portraits outdoors
Fota porträtt utomhus...and of course really good food (vegetarian) and chocolate and fika. Hope you had a lovely Christmas too!
...och så klart jättegod mat (vegetarisk) och godis och fiiika. Hoppas att ni också hade en finfin jul!
Share:

Monday, December 24, 2012

Merry Christmas! God jul!

Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Sommar


photos of me taken by Louise SommarShare:

Thursday, December 20, 2012

Wintry self portrait of Maria-Thérèse SommarSommar mitt i vintern -
ett något vintrigt självporträttShare:

Saturday, December 15, 2012

Opening night, party night

Last night was lots of fun... I was invited to the opening night of dance company Norrdans' Two Duos & Two Trios, choreographed by world famous Ohad Naharin from Israel, and there was also a performance of Dark Horse which I'd seen during summer but I enjoyed seeing it one more time. And then... The after party!
Hade riktigt kul i går kväll och i natt... Jag blev inbjuden till premiären av Norrdans nya föreställning Two Duos & Two Trios med koreografi av världsberömde Ohad Naharin från Israel och så framfördes Dark Horse en gång till - den hade jag sett i somras men jag såg den gärna igen. Och sedan... efterfest!


Mira Helenius Martinsson, head of Norrdans, with her boss, and Maria Grönfeldt Thörnberg on the right.
Mira Helenius Martinsson, chef för Norrdans, med sin chef, och till höger Maria Grönfeldt Thörnberg.


I went with Maria Kollind, former ballerina, current priest!
Jag gick tillsammans med Maria Kollind, f.d. ballerina, numera präst!


Red carpet & the super talented dancers
Röda mattan & de jättebegåvade dansarna


My outfit, with a better view of the bag on the left (with a different dress). I wore a strapless dress and a knitted top and had a sparkly, purple brooch style hair clip which you can't really see in the pic. Later changed to high heels.
Mina kläder och en bättre bild på väskan till vänster (med annan klänning). Jag hade på mig en axelbandslös klänning, en stickad överdel och ett lila, glittrigt broschaktigt hårspänne som inte syns i denna enkla mobilbild. Senare bytte jag om till högklackat.


And then we danced, danced, danced and had drinks.
Sedan så dansade vi och dansade och dansade och drack drinkar.

Silly dance video ;)


I came home around 4 after walking through some pretty deep snow and it keeps snowing all day today as well.... Craziness! It was a really fun night, though.
Kom hem vid fyratiden efter att ha gått genom ganska djup snö hela vägen - gatorna var nästan försvunna på vissa ställen - och det har fortsatt att snöa hela dagen i dag också. Galet! Men en riktigt rolig natt.


Share:

Monday, December 10, 2012

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig