Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, June 5, 2012

Us vampires in Härnösand / Vi vampyrer i Härnösand


Some photos from yesterday's filming of vampire musical movie Master of the Moon. I'm one of the bad vamps ;) Yesterday we filmed a couple of scenes and my solo song... Went pretty well, I think.
Några bilder från gårdagens inspelning av vampyrmusikalfilmen Master of the Moon. Jag är en av otäckingarna ;) I går filmade vi ett par scener och min solosång... Gick rätt bra tror jag. 

photo by Ulrica Svedberg

photo by Ulrica Svedberg


Wanna know what vampires eat? 
You sure?
Vill ni veta vad vampyrer äter? 
Säkert?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig